Yrkesresan logga in

Yrkesresan – satsning på kompetensutveckling – SKR

Yrkesresan | SKR

Yrkesresan är en nationell satsning med ett regionalt genomförande för lokal kompetens. Det finns regionala projektledare i alla län (RSS) som ansvarar för det …

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. ​

Yrkesresan – kompetensprogram för social barn

Yrkesresan – kompetensprogram för social barn- och ungdomsvård | Göteborgsregionen (GR)

11 dec. 2022 — Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal i socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och unga.

Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal i socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och unga. Göteborgsregionen (GR) har tagit fram programmet på uppdrag av kommunerna, för att gemensamt arbeta med frågan om hög personalomsättning i socialtjänsten.

Yrkesresan Barn och unga – Region Uppsala

Yrkesresan Barn och unga

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. Här kan du läsa om ”resan” för medarbetare och chefer inom den sociala …

Yrkesresan – Skånes Kommuner

… Yrkesresan där kurstillfällen kommer att läggas upp. Startsidan Här kan du som är upplagd i systemet logga in på Yrkesresan BoU: Yrkesresan: Loginsida …

Totalt ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten produceras under avtalsperioden 2021-2027.

Yrkesresan | Karlstads universitet

I Yrkesresan paketeras bästa tillgängliga kunskap pedagogiskt och samlat och innehåller både digitalt lärande och kursdagar som anordnas på plats och digitalt.

Yrkesresan är ett koncept för yrkesintroduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare där en nationell satsning med ett regionalt genomförande ger lokal kompetens. I Yrkesresan paketeras bästa tillgängliga kunskap pedagogiskt och samlat och innehåller både digitalt lärande och kursdagar som anordnas på plats och digitalt.

Yrkesresan – Norrbottens Kommuner

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet är att genom Yrkesresan skapa förutsättningar för …

Yrkesresan – Kommunförbundet Västernorrland

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och …

Yrkesresan: satsning på kompetensutveckling inom …

Yrkesresan: satsning på kompetensutveckling inom socialtjänsten – Region Gävleborg

Yrkesresan är ett nationellt koncept för en strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte …

Yrkesresan är ett nationellt koncept för en strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Yrkesresan är också en del i den nationella kunskap…

Yrkesresan – med kompetensen i fokus

3 nov. 2021 — Yrkesresan startade i Göteborgsregionen (GR) 2017 och är ett strukturerat koncept för introduktion och kompetensutveckling för medarbetare i den …

Hur överbygger vi det glapp som finns mellan den kunskap man får på socionomutbildningen och den kunskap man behöver för att arbeta som socialsekreterare? Hos SKR, 246 av Sveriges kommuner och Socialstyrelsen är lösningen Yrkesresan. Hör Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen, Johanna Maxson, biträdande projektledare för Yrkesresan på SKR och Cristina Dahlberg, projektledare för Yrkesresan BoU från Göteborgsregionen berätta mer om detta koncept i senaste avsnittet av Socialtjänstpodden. 

Yrkesresan – Adda

Yrkesresan — Adda

Adda Kompetens är stolt projektpartner till SKR och RSS i Yrkesresan, en kompetenssatsning för socialtjänstens medarbetare.

Adda Kompetens är stolt projektpartner till SKR och RSS i Yrkesresan, en kompetenssatsning för socialtjänstens medarbetare.  

Keywords: yrkesresan logga in