Cobots vs traditionella robotar: Fördelar och nackdelar

Robotar har använts inom industrierna i århundraden för att utveckla arbetsprocesserna. Traditionella industrirobotar har lett till ökad automatisering och extrem effektivisering genom åren, men idag möts de av en ny teknik som är på väg att revolutionera industrierna: cobots.

Cobots är en ny sorts robotteknologi som till skillnad från de klassiska robotarna är utvecklad för att samarbeta med och arbeta sida vid sida med människor. Tekniken bygger på en sorts robotarmar som är utrustade med flertalet sensorer och kameror, så att de på ett säkert sätt kan arbeta bland människor och anpassa sig efter sin omgivning.

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på de olika fördelar och nackdelar som finns med att använda cobots istället för traditionella industrirobotar.

Fördelar med cobots

  1. Samarbete med mänsklig arbetskraft

Cobots är designade för att arbeta sida vid sida med mänskliga arbetare, vilket möjliggör en unik samverkan mellan maskin och människa. Det öppnar upp för flexibla och dynamiska arbetsprocesser där mänsklig expertis och kreativitet kan kombineras med robotens precision och snabbhet.

  1. Enkel programmering och anpassning

Kollaborativa robotar är kända för att vara enkla att programmera och integrera i olika arbetssituationer. Det gör dem speciellt fördelaktiga för små och medelstora företag, då en robot kan användas till flera olika arbetsuppgifter.

  1. Säkerhet

Tack vare den avancerade kamera- och sensorteknologin som cobots är utrustade med kan de upptäcka hinder och anpassa sig utefter sin omgivning. Det gör att människor kan arbeta sida vid sida med roboten utan att behöva oroa sig för kollisioner eller andra olyckor.

  1. Kostnadseffektivt

Till skillnad från traditionella robotar kan cobots vara väldigt mycket mer kostnadseffektiva. De kräver vanligtvis ingen eller minimal specialanpassad infrastruktur och kan snabbt anpassas till olika uppgifter utan omfattande omprogrammering eller dyra förändringar i produktionsledet.

Nackdelar med cobots

  1. Begränsad arbetskapacitet

Cobots har vanligtvis en lägre arbetskapacitet än traditionella robotar. Det kan begränsa deras användningsområden inom industrier och produktionssituationer där hög arbetskapacitet krävs.

  1. Långsammare arbetshastighet

Precis som när det kommer till arbetskapaciteten har cobots en tendens att även arbeta något långsammare än traditionella robotar. Det är en nackdel i situationer där hög produktionshastighet är avgörande.

  1. Dyra i inköp

Cobots är inte på något sätt en billig teknologi och kräver ofta en rätt stor initial investering från företaget. Det kan göra det svårt för speciellt mindre företag att implementera cobots i sin verksamhet. Dock gäller samma sak för traditionella industrirobotar, som ofta kan kräva ännu större ekonomiska investeringar initialt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns både fördelar och nackdelar när det kommer till att använda cobots istället för industrirobotar. Beroende på vad för arbetsområden som ska automatiseras passar de olika robotteknologierna olika bra.

I de flesta fall väger dock fördelarna med cobots tyngre än nackdelarna, vilket gör att allt fler företag väljer att investera i teknologin. Med cobots har de möjligheten att snabbt anpassa produktionen efter behov, genom att enkelt programmera om och flytta roboten till andra arbetsområden. Det är en funktion som traditionella industrirobotar inte har, då de inte alls är lika flexibla och anpassningsbara.